ตารางสี Volkswagen


Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle (T69)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Candy White Solid รหัสสี LB9A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Indium Grey รหัสสี LR7H
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Chestnut Brown รหัสสี LH8W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Reflect Silver Metallic รหัสสี LA7W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Black Pearl Effect รหัสสี LC9Xสีของรถยนต์ Volkswagen สามารถติดต่อ
ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE GT Pro Spray ได้โดยตรง