การดูรหัสสีของรถแต่ละแบรนด์

การดูรหัสสีจากรถของท่านเองนั้น จะเป็นการบอกสีรถยนต์ของท่านได้ดีที่สุด ว่ารถยนต์ของท่านนั้นเป็นสีอะไร เพราะว่ารถยนต์แต่ละแบรนด์ แต่ละรุ่นนั้น ทางผู้ผลิตจะใช้สีไม่เหมือนกัน สีรถยนต์นั้นจะมีหลายสี หลายเฉด มากมาย จึงทำให้ผู้ผลิตต้องกำหนดรหัสสีของสีแต่สีขึ้นมาแทนการบอกกล่าวของสีนั้นๆ จึงทำให้ทางเราใช้รหัสสีในการยืนยันสีของรถลูกค้าเป็นหลัก


โดยรหัสสีของแต่ละรุ่นและแต่ละแบรนด์ นั้นจะวางตำแหน่งของรหัสสีอยู่ไม่เหมือนกัน แต่จะมีที่นิยมว่ารหัสสีไว้ในส่วนต่างๆ เช่น ห้องเครื่องของรถยนต์ , ข้างประตูทั้งสองฝั่ง , สมุดคู่มือที่ทางศูนย์บริการแถมมาให้กับรถ และกระป๋องสีแต้มที่ทางศูนย์บริการนั้นแถมมาให้กับรถ เป็นต้น