ตรารางสี Tesla

Tesla Model 3

Tesla Model 3 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pearl White Multi-Coat รหัสสี PPSW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Solid Black รหัสสี PBSB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Blue Met. รหัสสี PPSB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Silver Met. รหัสสี PMNG
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Multi-Coat รหัสสี PPMR


Tesla Model X

Tesla Model X 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pearl White Multi-Coat รหัสสี PPSW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Solid Black รหัสสี PBSB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Blue Met. รหัสสี PPSB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Silver Met. รหัสสี PMNG
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Multi-Coat รหัสสี PPMR


Tesla Model Y

Tesla Model Y 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pearl White Multi-Coat รหัสสี PPSW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Solid Black รหัสสี PBSB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Blue Met. รหัสสี PPSB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Silver Met. รหัสสี PMNG
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Multi-Coat รหัสสี PPMRช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering channels