ตารางสี Great Wall Motors (GWM)

GWM TANK

GWM TANK 500 2023

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal Gray


GWM TANK 300 2023

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Orange


HAVAL H6

HAVAL H6 2023
(Plug in Hybrid / Hybris SUV)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swarovski รหัสสี 6Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Burgundy Red รหัสสี G7


HAVAL H6 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swarovski รหัสสี 6Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sun Black รหัสสี 8T


HAVAL Jolion

HAVAL Jolion HEV 2023

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Burgundy Red รหัสสี G7


HAVAL Jolion 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ayers Gray รหัสสี F3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Swarovski รหัสสี 6Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Burgundy Red รหัสสี G7


Ora Good Cat

Ora Good Cat GT

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aqua Grey รหัสสี KU


Ora Good Cat 2022 (400 Pro / 500 Ultra)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pistachio Green รหัสสี 6T/LB
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mono Tone Coral Blue รหัสสี HR


Two Tone
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Vardant Green With White Roof รหัสสี 7T
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hazel Wood Beige With Brown Roof รหัสสี 1B/EM
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White With Black Roof  รหัสสี 9C

ORA Good Cat 2021

Mono Tone
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White รหัสสี 9C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sun Black รหัสสี 8T
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Coral Blue

Two Tone
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hamilton White With Black Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Vardant Green With White Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hazel Wood Beige With Brown Roof
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mars Red With Black Roofช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels