ตารางสี BMW

BMW i SERIES (EV) Full-Electric

BMW iX 2021 (i20)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Storm Bay รหัสสี C3N
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aventurin Red รหัสสี C57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sophisto Grey Brilliant Effect รหัสสี A90


BMW iX3 2021 (G08)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Carbon Black รหัสสี 416
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Piemont Red รหัสสี C3C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sophisto Grey Brilliant Effect รหัสสี A90BMW 1 SERIES

BMW 1 Series 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Estoril Blue รหัสสี B45
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Valencia Orange รหัสสี B44


BMW 2 SERIES

BMW 2 Series Gran Coupe (F44)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral Grey รหัสสี B39
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snapper Rocks Blue รหัสสี C1GBMW 3 SERIES

BMW 3 Series Gran Sedean 2023

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Carbon Black รหัสสี 416
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Skyscraper Grey รหัสสี C4W


BMW 3 Series Sedean 2023

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brooklyn Grey รหัสสี C4P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Portimao Blue รหัสสี C31


BMW 3 Series Plug in Hybrid Sedan 2021 (G20)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral Grey รหัสสี B39
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Portimao Blue รหัสสี C31


BMW 3 Series Gran Sedan 2021 (G20)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Carbon Black รหัสสี 416
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cashmere Silver รหัสสี A72


BMW 3 Series (G20)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral Grey รหัสสี B39
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Melbourne รหัสสี A75
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Portimao Blue รหัสสี C31
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dravit Grey รหัสสี C36
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Vermont Bronze รหัสสี C1Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunset Orange รหัสสี C1X
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mediterranean Blue หัสสี C10


BMW 3 Series Gran Turismo

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Imperial Blue รหัสสี A89
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral Grey รหัสสี B39


BMW 3 Series 2017 (F30)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral Grey รหัสสี B39


BMW 3 Series GT 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jatoba Met. รหัสสี B65


BMW 4 SERIES

BMW 4 Series Coupe 2021 (G22)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dravit Grey รหัสสี C36
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Race Blue รหัสสี C4F


BMW 4 Series 2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Estoril Blue รหัสสี B45
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snapper Rocks Blue รหัสสี C1G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Melbourne Red รหัสสี A75
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral Grey รหัสสี B39BMW 5 SERIES

BMW 5 Series Sedan 2021 (G30)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
BlueStone รหัสสี C2Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bernina Grey Amber Effect รหัสสี C3E


BMW 5 Series (G30)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bluestone รหัสสี C2Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sophisto Grey รหัสสี A90
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cashmere Silver รหัสสี A72


BMW 5 Series 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300


BMW 6 Series

BMW 6 Series Gran Turismo 2021 (G32)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Carbon Black รหัสสี 416
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sophisto Grey Brilliant Effect รหัสสี A90


BMW Z4

BMW Z4 Roadster 2021 (G29)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
San Francisco Red รหัสสี C34BMW X1

BMW X1 2023

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Space Silver รหัสสี C6B
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Portimao Blue รหัสสี C31


BMW X1 2019-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral Grey รหัสสี B39
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Estoril Blue รหัสสี B45
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sparkling Brown รหัสสี B53


BMW X1 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Chestnut Bronze รหัสสี C29


BMW X3

BMW X3 Plug in Hybrid 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brooklyn Grey รหัสสี C4P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sophisto Grey Brilliant Effect รหัสสี A90


BMW X3 (G01)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี A83
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Terra Brown รหัสสี C1L
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sophisto Grey รหัสสี A90


BMW X4

BMW X4 2021 (G02)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Alpine White รหัสสี 300
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Brooklyn Grey รหัสสี C4P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Piemont Red รหัสสี C3C


BMW X5

BMW X5 2021 (G05)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Manhattan รหัสสี C3D


BMW X6

BMW X6 2021 (G06)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Manhattan รหัสสี C3D


BMW X7

BMW X7 2021 (G07)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mineral White รหัสสี A96
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Sapphire รหัสสี 475
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phytonic Blue รหัสสี C1M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Carbon Black รหัสสี 416
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic Grey Brilliant Effect รหัสสี C27ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels