ตารางสี NETA

NETA

NETA V 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sakura Pink รหัสสี TCA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Moonlight Green รหัสสี TCF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Gray รหัสสี TCC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cyan รหัสสี TCQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Storm รหัสสี TCR
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sky Blue รหัสสี TCDช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels