ตรารางสี VOLVO

EX30 2023 (EV)

EX30 2023 (EV)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Vapour Grey รหัสสี 740
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cloud Blue รหัสสี 626
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Moss Yellow รหัสสี 625


XC40 Recharge Pure Electric (EV)

VOLVO XC40 Recharge Pure Electric 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Stone รหัสสี 019
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Thunder Grey รหัสสี 728
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bright Dusk รหัสสี 736
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sage Green รหัสสี 733
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Fjord Blue รหัสสี 415


C40 Recharge Pure Electric (EV)

VOLVO C40 Recharge Pure Electric 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Thunder Grey รหัสสี 728
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Fjord Blue รหัสสี 415
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Fusion Red รหัสสี 725
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Silver Dawn รหัสสี 735
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sage Green รหัสสี 733


XC40 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO XC40 Recharge 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Stone รหัสสี 019
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Denim Blue รหัสสี 723
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Glacier Silver รหัสสี 729
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Thunder Grey รหัสสี 728


XC60 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO XC60 Recharge 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Denim Blue รหัสสี 723
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Grey รหัสสี 731

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Silver Dawn รหัสสี 735
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Onyx Black รหัสสี 717


XC90 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO XC90 Recharge 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Denim Blue รหัสสี 723

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Thunder Grey รหัสสี 728


S60 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO S60 Recharge 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Thunder Grey รหัสสี 728

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Fusion Red รหัสสี 725


S90 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO S90 Recharge 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Grey รหัสสี 731

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Onyx Black รหัสสี 717


V60 Recharge

สีสเปรย์/ปากกาแต้มสี GT Pro
VOLVO V60 Recharge 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Crystal White รหัสสี 707
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Onyx Black รหัสสี 717
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Thunder Grey รหัสสี 728

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Bright Silver รหัสสี 711ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels