ตารางสี Lexus

Lexus LM

Lexus LM (LM300h)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl Crystal Shine รหัสสี 070
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black รหัสสี 202


Lexus RZ

Lexus RZ
(RZ450e Luxury / RZ450e Prenium)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Chrome รหัสสี 1L1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Quartz รหัสสี 085
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Iridium รหัสสี 1L2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Black Glass Flake รหัสสี 223
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Copper รหัสสี 4Y5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aether Metallic รหัสสี 8Z2


Lexus RX

Lexus RX (RX450h+)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Chrome รหัสสี 1L1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Titanium รหัสสี 1J7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Quartz รหัสสี 085
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Iridium รหัสสี 1L2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Blue Mica รหัสสี 8X5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Black Glass Flake รหัสสี 223
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Terrane Khaki Mica Met. รหัสสี 6X4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Mica Crystal Shine รหัสสี 3R1


Lexus NX

Lexus NX
(NX450h+ / NX350h)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Chrome รหัสสี 1L1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Titanium รหัสสี 1J7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Quartz รหัสสี 085
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Terrane Khaki Mica Met. รหัสสี 6X4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Black Glass Flake รหัสสี 223
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black รหัสสี 212
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Nova Glass Flake รหัสสี 083
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blazing Carnelian contrast Layering รหัสสี 4Y1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Madder Red รหัสสี 3T2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Heat Blue Contrast Layering รหัสสี 8X1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Celestial Blue Glass Flake รหัสสี 8Y6


Lexus UX

Lexus UX
(UX250h / UX300e / UX250h F Sport)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Silver Met. รหัสสี 1J4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mercury Gray Mica รหัสสี 1H9
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Amber Crystal Shine รหัสสี 4X2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Titanium รหัสสี 1J7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Quartz รหัสสี 085
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Terrane Khaki Mica Met. รหัสสี 6X4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Black Glass Flake รหัสสี 223
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black รหัสสี 212
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Nova Glass Flake รหัสสี 083
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blazing Carnelian contrast Layering รหัสสี 4Y1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Madder Red รหัสสี 3T2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Heat Blue Contrast Layering รหัสสี 8X1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Celestial Blue Glass Flake รหัสสี 8Y6


Lexus IS

Lexus IS
(IS300h / IS300h F Sport)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Titanium รหัสสี 1J7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Quartz รหัสสี 085
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Black Glass Flake รหัสสี 223
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Nova Glass Flake รหัสสี 083
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Celestial Blue Glass Flake รหัสสี 8Y6
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Heat Blue Contrast Layering รหัสสี 8X1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Mica Crystal Shine รหัสสี 3R1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Radiant Red Contrast Layering รหัสสี 3T5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Chrome รหัสสี 1L1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Iridium รหัสสี 1L2


Lexus ES

Lexus ES
(ES300h / ES300h F Sport)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Titanium รหัสสี 1J7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Quartz รหัสสี 085
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Black Glass Flake รหัสสี 223
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Nova Glass Flake รหัสสี 083
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Heat Blue Contrast Layering รหัสสี 8X1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Mica Crystal Shine รหัสสี 3R1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Chrome รหัสสี 1L1
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Iridium รหัสสี 1L2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Blue Mica รหัสสี 8X5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ice Ecru Mica Met. รหัสสี 4X8
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black รหัสสี 212
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunlight Green Mica Met. รหัสสี 6X0


Lexus LS

Lexus LS
(LS500h / LS500 / LS350)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Titanium รหัสสี 1J7
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Quartz รหัสสี 085
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Black Glass Flake รหัสสี 223
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Mica Crystal Shine รหัสสี 3R1

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Iridium รหัสสี 1L2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Gin-Ei Luster รหัสสี 1L3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Blue Mica รหัสสี 8X5
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black รหัสสี 212
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Agate รหัสสี 3U3
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Manganese Luster รหัสสี 1K2สีของรถยนต์ Lexus สามารถติดต่อ
ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE GT Pro Spray ได้โดยตรง