ตารางสี Mitsubishi

OUTLANDER-PHEV

OutLander-Phev

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี U25


Xpender

Xpender Cross 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Quartz White Pearl รหัสสี W81
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Grey Metallic รหัสสี U28
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunrise Orange Metallic รหัสสี M13


Xpender 2018-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Quartz White Pearl รหัสสี W81
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Gray รหัสสี U17Mitsubishi Mirage

Mirage 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cerulean Blue รหัสสี T69
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sand Yellow


New Mirage

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cerulean Blue รหัสสี T69
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunrise Orange รหัสสี M09


Mirage

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cerulean Blue รหัสสี T69
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Metallic รหัสสี P19
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lemonade Yellow Metallic รหัสสี Y25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pop Green Metallic รหัสสี F24Mitsubishi Attrage

Attrage 2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cerulean Blue รหัสสี T69


Attrage

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Wine Red รหัสสี P57
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cerulean Blue รหัสสี T69Mitsubishi Lancer EX

Lancer EX

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Quartz Brown รหัสสี C06
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Metallic รหัสสี P19Mitsubishi Space Wagon

Space Wagon

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Beige รหัสสี S18Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport ELITE EDITION 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85


Pajero Sport 2019-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Grey Metallic รหัสสี U28
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Bronze รหัสสี C17


Pajero Sport 2016

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Bronze รหัสสี C17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี U25


Pajero Sport 2014

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Eisen Gray Mica รหัสสี A02
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool Silver รหัสสี A66
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Quartz Brown รหัสสี C06
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dark Blue รหัสสี T64Mitsubishi Triton

All New Triton 2023 (Double Cab)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blade Silver รหัสสี U33
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Grey Metallic รหัสสี U28


All New Triton 2023 (Single Cab)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Solid White รหัสสี W19
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blade Silver รหัสสี U33
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Grey Metallic รหัสสี U28


Triton ATHLETE 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunflare Orange รหัสสี M08


Triton 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black Mica รหัสสี X37
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Diamond รหัสสี W85
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunflare Orange รหัสสี M08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Graphite Grey Metallic รหัสสี U28


Triton 2015-2016

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
White Pearl รหัสสี W54
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pyreness Black รหัสสี X08
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sterling Silver รหัสสี U25
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Gray รหัสสี U17
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Solid White รหัสสี W32
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Earth Green รหัสสี F27ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels