ตารางสี Ford


Ford Ranger

Ford Next Generation Ranger 2022 (Double Cab)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sedona รหัสสี KYREWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lightning Blue รหัสสี HCSEWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Luxe Yellow รหัสสี PH


Ford Next Generation Ranger 2022 (Open Cab)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lightning Blue รหัสสี HCSEWHA


Ford Next Generation Ranger 2022 (Standard Cab)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z


Ranger 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Saber รหัสสี JE5/SW4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lightning Blue รหัสสี HCSEWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Conquer Grey รหัสสี JMW


Ranger 2018-2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Saber รหัสสี JE5/SW4
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lightning Blue รหัสสี HCSEWHA


Ranger 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool White รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Reflex Blue รหัสสี FCC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aurora Blue Met. รหัสสี 39A/WVD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Pride Orange รหัสสี FLQFord Raptor

Ford Next Generation Ranger Raptor 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Conquer Grey รหัสสี JMW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Code Orange รหัสสี CN


Raptor 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Conquer Grey รหัสสี JMW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ford Performance Blue รหัสสี 7L/FM/JCCEWHA


Raptor 2018-2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Conquer Grey รหัสสี JMW
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ford Performance Blue รหัสสี 7L/FM/JCCEWHAFord Everest

Ford Next Generation Everest 2022

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metro Grey รหัสสี 42A/WVT
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sedona รหัสสี KYREWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lightning Blue รหัสสี HCSEWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Equinox Bronze รหัสสี 1KV


Everest 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Absolute Black รหัสสี WVS/G9Z
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Diffused Silver รหัสสี FK/JTQEWHA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunset Met. รหัสสี FSQ


Everest 2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool White รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sparking Gold รหัสสี 34E/2FJ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Reflex Blue รหัสสี FCC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sunset Met. รหัสสี FSQFord Fiesta

Fiesta 2016-2017

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Frozen White รหัสสี 4CA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Winning Blue รหัสสี 4CC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Candy Red รหัสสี 4CN
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ingot Silver รหัสสี 4CG
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sandow Black รหัสสี 5G9Z


Fiesta 2009-2014

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Highlight Silver Met. รหัสสี 18G/38C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aurora Blue Met. รหัสสี 39A/WVD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metropolitan Grey Met. รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sparking Gold รหัสสี 34E/2FJ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Phantom Purple รหัสสี 34N
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Icy Blue Met. รหัสสี 33Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Chilli Orange รหัสสี 33J
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool White รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWUFord Focus

Focus

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Frozen White รหัสสี 4CA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Panther Black รหัสสี 4CF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Sky รหัสสี 4CH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Winning Blue รหัสสี 4CC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Candy Red รหัสสี 4CN


Ford Ecosport

Ecosport

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Frozen White รหัสสี 4CA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Panther Black รหัสสี 4CF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Midnight Sky รหัสสี 4CH
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Mars Red รหัสสี 5ASQ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Lunar Sky รหัสสี 4CD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ingot Silver รหัสสี 4CGช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels