ตารางสี Mazda

Mazda 2

New Mazda2 2023
(Sedan / Hatchback)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aero Gray รหัสสี 52C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Air Stream Blue รหัสสี 52L


Mazda 2 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ceramic White รหัสสี 47A


Mazda 2 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ceramic White รหัสสี 47A


Mazda 2 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met.รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Eternal Blue รหัสสี 45B


Mazda 2 2015 (Hatchback)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metropolitan Gray รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dynamic Blue รหัสสี 44J


Mazda 2 2015 (Sedan)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metropolitan Gray รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dynamic Blue รหัสสี 44J


Mazda 2

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aurora Blue Met. รหัสสี 39A/WVD
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool White รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metropolitan Gray รหัสสี 36C/2FL/WVF
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sparking Gold รหัสสี 34E/2FJ
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Icy Blue Met. รหัสสี 33Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Hightlight Silver Met. รหัสสี 18G/38C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Spirited Green รหัสสี 36A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aquatic Blue รหัสสี 41L


Mazda 3

Mazda 3 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C


Mazda 3 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C


Mazda 3 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Eternal Blue รหัสสี 45B


Mazda 3 2014-2016 Skyactiv (Hatchback)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Gunmetal Blue รหัสสี 38L
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metropolitan Gray รหัสสี 36C/2FL/WVF


Mazda 3 2014-2016 Skyactiv (Sedan)

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Black Mica รหัสสี 16W/2FM/WVC
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Gunmetal Blue รหัสสี 38L
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Metropolitan Gray รหัสสี 36C/2FL/WVF


Mazda CX-3

CX-3 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ceramic White รหัสสี 47A


CX-3 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ceramic White รหัสสี 47A


CX-3 Skyactiiv

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ceramic White รหัสสี 47A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Meteor Gray รหัสสี 42A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Dynamic Blue รหัสสี 44JMazda CX-30

CX30 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Platinum Quartz รหัสสี 47S
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C


CX30

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47CMazda CX‐5

CX-5 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Crystal Blue รหัสสี 42M


CX-5 2018

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Crystal Blue รหัสสี 42M


CX-5 Skyactiv

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Arctic White รหัสสี A4D/SWU
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blue Reflex รหัสสี 428
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Meteor Gray รหัสสี 42AMazda CX‐8

CX-8 2020

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Sonic Silver รหัสสี 45P
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Crystal Blue รหัสสี 42MMazda MX‐5

MX-5

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red Crystal รหัสสี 46V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Machine Grey รหัสสี 46G
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Polymetal Grey รหัสสี 47C
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Eternal Blue รหัสสี 45B


MX-5

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ceramic White รหัสสี 47A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Soul Red รหัสสี 41V
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cystal White Pearl รหัสสี 34K
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Blue Reflex รหัสสี 428
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Meteor Gray รหัสสี 42A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41WMazda BT-50 Pro

All New BT-50 2021

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ice White รหัสสี A7Y
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
GunBlue รหัสสี 47J
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Black รหัสสี 47R
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Red Volcano รหัสสี 47F
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Ingot Silver รหัสสี 47N
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Concrete Gray รหัสสี 47M


BT-50 Pro 2019

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool White รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42S


BT-50 Pro 2015

สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Cool White รหัสสี A2W/A6C/2FG/WVA
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Aluminum Met. รหัสสี 38P/SWR/WV2
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Jet Black รหัสสี 41W
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
True Red รหัสสี A4A
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Deep Crystal Blue รหัสสี 42M
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Snowflake White Pearl รหัสสี 25D
สีสเปรย์ / ปากกาแต้มสี สีแต้ม GT Pro
Titanium Flash รหัสสี 42Sช่องทางการสั่งซื้อสินค้า / Ordering Channels